Kurssit Musiikki Klarinetti

Klarinetin yksityisopetus B, kesä 2019

Kla­ri­net­ti on vivah­tei­kas soi­tin, joka soi kau­niis­ti soo­lo­na, mut­ta soin­tuu hie­nos­ti yhteen myös mui­den soit­ti­mien kans­sa yhty­eis­sä ja orkes­te­reis­sa. Kla­ri­ne­tin soit­ta­mi­nen aloi­te­taan mata­las­sa ja peh­meäs­sä ala­re­kis­te­ris­sä, ja yllät­tä­vän nopeas­ti soit­te­let­kin jo sävel­miä. Kla­ri­ne­tis­tin soi­tin kul­kee muka­na kaik­kial­le, ja kel­po kla­ri­ne­tin saa koh­tuu­hin­taan. Opet­ta­ja aut­taa tar­vit­taes­sa soit­ti­men valit­se­mi­ses­sa ja hank­ki­mi­ses­sa.

Kurs­si sopii niin uuden soit­ti­men opet­te­li­jal­le kuin sinul­le, joka haluat ope­tel­la soit­ta­maan kla­ri­net­tia entis­tä suju­vam­min ja vapaam­min. Har­joit­te­lus­sa käy­täm­me apu­na Alexan­der-tek­niik­kaa, jot­ta löy­dät itsel­le­si mah­dol­li­sim­man luon­te­van ja vai­vat­to­man tavan soit­taa.


Maa­nan­tai­sin 6.–27.5. klo 14.50–15.50,
soit­toai­ka 30min/ ker­ta, 4 ker­taa

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 98 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­set puhe­li­mit­se Jyvä­lään (014 217 202).