Kurssit Musiikki Laulu

Kokeile laulamista, kesä 2019

Uskal­taa­ko sitä läh­teä lau­lu­tun­nil­le, jos ei osaa lau­laa? Kyl­lä uskal­taa! Täl­lä lau­la­mis­ta pel­kää­vien kurs­sil­la ei tar­vit­se osa­ta yhtään mitään. Kai­kil­la on lau­lu­ää­ni, mut­ta jos et lau­la, ei lau­lu­ää­ni kehi­ty eikä pysy kun­nos­sa. Tule täl­le kurs­sil­le kat­so­maan, mitä lau­lu­tun­neil­la oikein tapah­tuu. Ehkä­pä sinä­kin uskal­lat tämän pie­nen kur­kis­tuk­sen jäl­keen lau­laa. Lau­la­mi­sen tai­to­han lisää sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia.


Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 18.00–19.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 4–6

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 25 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.