Kotokolon äiti-lapsi -ryhmän vapaaehtoinen

Koto­ko­lon äiti-lap­si -ryh­mään etsi­tään vapaa­eh­tois­ta! Hän huo­leh­tii lap­sis­ta, sylit­te­lee vau­vo­ja ja lei­kit­tää taa­pe­roi­ta sil­lä aikaa, kun opis­kel­laan suo­men kiel­tä. Vapaa­eh­toi­nen pää­see osal­lis­tu­maan lau­lui­hin, leik­kei­hin ja kes­kus­te­lu­har­joi­tuk­siin.

Koto­ko­lo 3A (las­ten kans­sa osal­lis­tu­vil­le):
Maa­nan­tai­sin 4.2.–3.6. klo 10.00–11.30

Kokoon­tu­mi­set NNKYn tilois­sa, Puis­to­to­ri 4.

Lisä­tie­to­ja:
Anna Kise­li­te
anna.kiselite@jyvala.fi
p. 050 443 7131