Kurssit Keho ja mieli Jooga

Kundaliinijooga, kesä 2019

Kun­da­lii­ni­joo­ga nos­taa ihmi­sen tie­toi­suu­den tasoa, tasoit­taa tun­ne-elä­mää ja paran­taa fyy­sis­tä ter­veyt­tä. Kun­da­lii­ni­joo­gas­sa yhdis­ty­vät joo­gan eri osa-alu­eet: fyy­si­set asa­nat, medi­taa­tio, mant­rat, mudrat eli käsien asen­not, band­hat eli var­ta­lon lukot, hen­gi­tys­har­joi­tuk­set, visua­li­saa­tiot sekä ren­tou­tu­mi­nen. Joo­ga­tun­nit alka­vat alku­mant­ral­la, jos­ta ede­tään kriy­aan eli var­si­nai­seen har­joi­tus­sar­jaan sekä edel­leen ren­tou­tuk­seen, medi­taa­tioon ja lop­pu­mant­raan.


Sun­nun­tai­sin 11.8.–1.9. klo 15.00–16.30

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Mer­vi Hok­ka­nen (Gian Terath Kaur)

Hin­ta: 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.