Nukkeiluryhmä 8–13-vuotiaille

Mil­lai­sia tari­noi­ta voit ker­toa nukel­la­si? Nuk­kei­lu­ryh­mäs­sä pää­set kokei­le­maan tari­nan­ker­ron­taa valo­ku­van ja stop motion -ani­maa­tion avul­la. Opet­te­lem­me som­mit­te­lua, lavas­ta­mis­ta ja tari­nan­ker­ron­taa ja kes­kus­te­lem­me kuvis­ta ja videois­ta ryh­mä­nä. Ota oma nuk­ke, sekä kame­ra tai puhe­lin mukaan! Ohjaa­ja­na Nel­li Ran­ta­nen.

Tiis­tai­sin 15.1.–23.4. klo 16.30–18.00

Hin­ta: 60 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du: 

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.