Tanssiryhmät 7–10-vuotiaille ja 11–15-vuotiaille

Tule kokei­le­maan tans­si­mis­ta ja löy­dä uusia lem­pi­tans­se­ja sekä mene­viä tans­si­bii­se­jä! Dance­Mix-tun­neil­la pää­set kokei­le­maan monien tans­si­la­jien perus­tei­ta ja yhdis­tä­mään kehon lii­ket­tä eri mu-siik­ki­tyy­lei­hin. Vuo­den aika­na tans­si­taan mm. stree­tiä, show­tans­sia, jazzia ja nyky­tans­sia. Molem­piin ryh­miin ovat ter­ve­tul­lei­ta niin vas­ta-alka­jat kuin koke­neem­mat­kin tans­si­jat. Ryh­mät sopi­vat sekä tytöil­le että pojil­le! Ohjaa­ja­na Mar­juk­ka Käl­li.

Kes­ki­viik­koi­sin 16.1.–24.4.

7–10-vuotiaat klo 16.30–17.30
11–15-vuotiaat klo 17.35–18.35

Hin­ta: 60 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.