Kankaanpainantapaja — yli 4-v lapsi ja aikuinen yhdessä

Ope­tel­laan kan­kaan­pai­nan­nan perus­tei­ta. Ota mukaan omat kan­kaat tai esi­mer­kik­si kas­si val­miik­si pes­ty­nä ja sili­tet­ty­nä. Ohjaa­ja­na Anne Sar­ja-Kolu.

Lau­an­tai­na 27.4. klo 10–12

Hin­ta: 15 € / per­he

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du: 

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia. Ilmoit­tau­tu­mi­nen on sito­va. Peruu­tuk­sis­ta veloi­tam­me 7 euron peruu­tus­mak­sun.