Kurssit Musiikki Laulu

Lauluyhtye — Ensamble B, kesä 2019

Kai­paat­ko haas­tei­ta lau­la­mi­seen? Haas­ta itse­si täs­sä pien­ryh­mäs­sä. Jos lau­lu­tek­niik­ka­si on kun­nos­sa ja teki­si mie­li lau­laa äänis­sä, olet oikea hen­ki­lö tähän ryh­mään. Pys­tyt otta­maan vas­tuun yksin­kin omas­ta äänes­tä­si ja omak­sut stem­mat nopeas­ti. Valit­sem­me lau­lut poru­kan mukaan.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 16.45–18.15, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 6–8

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 50 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.