Luontoryhmä

Luon­nos­ta hyvin­voin­tia arkeen! Kaik­ki tapah­tu­mat ovat klo 14–16.
Toi­min­ta on kävi­jöil­le mak­su­ton­ta.

7.5. Reis­su Hau­kan­nie­meen. Kokoon­nu­taan Musiik­ki­ti­la 1:ssä, jos­ta kävel­lään poru­kas­sa pai­kan pääl­le.

14.5. Luon­to­pa­ja: keväi­sen krans­sin ja istu­tuk­sien teke­mis­tä.

21.5. Kale­va­lai­sen hen­gen­pe­rin­nön ja luon­to­me­di­taa­tion opet­ta­jat Osma ja Kai­sa Nauk­ka­ri­nen ker­to­vat suo­ma­lai­sis­ta kan­san­pe­rin­teis­tä.

28.5. Ret­ki kan­sal­lis­puis­toon kevään vii­mei­sen ker­ran kun­niak­si!  Kokoon­tu­mis­paik­ka­na toi­mii Musiik­ki­ti­la 1, ellei toi­sin ilmoi­te­ta.

Ver­tai­soh­jaa­ji­na:

Anne Koi­vusa­lo
anne.koivusalo[at]jyvala.fi

Pil­vi Tyr­väi­nen
pilvi.tyrvainen[at]jyvala.fi
puh. 050 4765 420