Yhteystiedot

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Osoi­te:
Jyvä­län Kan­sa­lais­opis­to /
Avai­met onnis­tu­mi­seen
Vii­ta­nie­men­tie 11–13
40720 Jyväs­ky­lä
► Kat­so sijain­ti

Säh­kö­pos­tio­soi­te:
avaimetonnistumiseen[at]jyvala.fi

Voit lähet­tää vies­tin myös yhtey­den­ot­to­lo­mak­keel­la:

* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät ovat pakol­li­sia.