Maksuttomia kokeilukertoja kevään kursseille 4.2.–8.2.

Nyt kokei­le­maan jotain uut­ta!

Kan­sa­lais­opis­to tar­jo­aa vii­kol­la 6 yhden mak­sut­to­man kokei­lu­ker­ran seu­raa­vil­le kevään kurs­seil­le:

Las­ten kuva­tai­de­pa­ja 8–11 v
Kokei­lu­ker­ta maa­nan­tai­na 4.2. klo 18.00–19.30,
kah­dek­san ker­ran kurs­si 11.2.–8.4., 92 €

Tuo­li­jump­pa
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 5.2. klo 12.15–13.15,
yhdek­sän ker­ran kurs­si 12.2.–16.4., 36 €

Syvä­ve­nyt­te­ly
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 6.2. klo 19.45–20.45,
yhdek­sän ker­ran kurs­si 13.2.–17.4., 46 €
HUOM! Syvä­ve­nyt­te­lyn kokei­lu­ker­ta siir­tyy opet­ta­jan sai­ras­tu­mi­sen vuok­si vii­kol­la eteen­päin:
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 13.2. klo 19.45–20.45,
yhdek­sän ker­ran kurs­si 20.2.–24.4., 46 €

Oival­luk­sia kehos­ta ja mie­les­tä,
Kokei­lu­ker­ta tors­tai­na 7.2. klo 17.15–18.45,
kah­dek­san ker­ran kurs­si 14.2.–11.4., 59 €

Ter­ve­tu­loa kokei­le­maan!

Mikä­li haluat jat­kaa kurs­sil­la kokei­lu­ker­ran jäl­keen, voit ilmoit­tau­tua mukaan puhe­li­mit­se, Jyvä­län verk­ko­si­vu­jen kaut­ta tai käy­mäl­lä Jyvä­län toi­mis­tos­sa (Palo­kun­nan­ka­tu 16).