Maksuttomia kokeilukertoja syksyn kursseille 1.–5.10.

Loka­kuun ensim­mäi­nen viik­ko on mah­dol­li­suuk­sia täyn­nä! Nyt jos kos­kaan kan­nat­taa kokeil­la kurs­sia — se ei mak­sa mitään.

Kokei­lu­ker­to­ja on tar­jol­la seu­raa­vis­ta kurs­seis­ta:

Tuo­li­jump­pa, senio­ri­ryh­mä
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 12.15–13.15,
9 ker­ran kurs­si 9.10.–11.12., hin­ta 36 €

Mind­ful­ness ja joo­ga
Kokei­lu­ker­ta tiis­tai­na 2.10. klo 15.30–17.00,
8 ker­ran kurs­si 9.10.–4.12., hin­ta 59 €

Lau­lun lumois­sa
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 18.30–20.00,
7 ker­ran kurs­si 10.10.–28.11., hin­ta 52 €

Syvä­ve­nyt­te­ly
Kokei­lu­ker­ta kes­ki­viik­ko­na 3.10. klo 19.45–20.45,
9 ker­ran kurs­si 10.10.–12.12., hin­ta 46 €

Oival­luk­sia kehos­ta ja mie­les­tä, Alexan­der-tek­niik­ka
Kokei­lu­ker­ta tors­tai­na 4.10. klo 17.15–18.45,
7 ker­ran kurs­si 11.10.–29.11., hin­ta 52 €

Kokeil­len liik­keel­le, hat­ha­joo­ga
Kokei­lu­ker­ta per­jan­tai­na 5.10. klo 8.15–9.15,
7 ker­ran kurs­si (hat­ha­joo­ga, mind­ful­ness, asa­hi, pila­tes) 12.10.–30.11., hin­ta 38 €

Tule ja tutus­tu! Ei ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta.

Jos innos­tut kokei­le­mas­ta­si kurs­sis­ta, voit ilmoit­tau­tua mukaan jäl­jel­lä ole­vil­le ker­roil­le puhe­li­mit­se Jyvä­län toi­mis­toon, p. 014 217 202 tai ver­kos­sa kurs­si­tie­dois­ta löy­ty­vän lin­kin kaut­ta.