Kurssit Tietoa ja taitoa Terveys/Kauneus

Pestään hiukset ekologisesti: palashampoon salat

Val­mis­tam­me kas­vi­ras­va­poh­jais­ta palas­ham­poo­ta hius­tyy­pit huo­mioi­den. Ohjeet ovat mah­dol­li­sim­man luon­to­ys­tä­väl­li­siä ilman tur­hia lisä­ai­nei­ta. Käy­täm­me eri sham­poo­laa­duis­sa mm. yrt­te­jä ja savi­laa­tu­ja. Käym­me läpi eri raa­ka-ainei­den vai­ku­tuk­sia ja sopi­vuut­ta, lisäk­si saat vink­ke­jä muu­hun hius­ten­hoi­toon. Ainek­set sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun.


Lau­an­tai­na 4.5. klo 12.00─16.15 ja sun­nun­tai­na 5.5. klo 13.30–15.00 (2 krt) HUOM! Kurs­sin ajan­koh­ta muut­tu­nut!

Ryh­mä­ko­ko: 7─8

Opet­ta­ja: Min­na Pun­ta­la

Hin­ta: 45 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du