Kurssit Musiikki Kesämusaviikko 10.-13.6.

Piano ja/tai vapaa säestys

Moni­puo­lis­ta ja innos­ta­vaa yksi­lö­ope­tus­ta pia­non­soit­to­har­ras­tus­ta aloit­ta­vil­le lap­sil­le ja aikui­sil­le. Popu­laa­ri­musiik­kiin pai­not­tu­vaa ope­tus­ta pidem­pään soit­ta­neil­le. Oman työn kan­nal­ta hyö­dyl­li­siä asioi­ta ja kap­pa­lei­ta niil­le, jot­ka voi­vat hyö­dyn­tää työs­sään musii­kil­lis­ta osaa­mis­taan.

Suvin pidem­mäl­lä ole­van oppi­laan esit­tä­mä kap­pa­le: ”Puhu äänel­lä jon­ka kuu­len”
Ope­tus­vi­deo, jos­ta sel­vi­ää, mitä vapaa säes­tys on ja miten vapaa­ta säes­tys­tä voi opet­taa lap­sil­le.
Suvin nuo­rim­man oppi­laan säes­tä­mä kap­pa­le: ”Satu meni sau­naan”
Suvin esit­tä­mä kap­pa­le: ”Smo­ke gets in your eyes”


Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys A:
Maa­nan­tais­ta tors­tai­hin 10.–13.6. klo 14.15–16.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 98 €

Pia­no ja/tai vapaa säes­tys B:
Tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 19.30–21.00, 3 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 74 €

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435