Kurssit Musiikki Laulu

Pihinä — Lauluryhmä astmaatikoille ja hengityssairaille, kesä 2019

Teki­si­kö mie­li lau­laa? Täs­sä ryh­mäs­sä selä­täm­me hen­gi­tys­sai­rauk­sien aiheut­ta­mia haas­tei­ta: teem­me hen­gi­tys- ja tek­niik­ka­har­joi­tuk­sia, joi­den myö­tä voit hal­li­ta ään­tä­si parem­min. Har­joi­tuk­set tuke­vat sekä puhet­ta että lau­la­mis­ta. Tun­nin aloi­tam­me har­joi­tuk­sil­la ja lopuk­si lau­lam­me tut­tu­ja yhteis­lau­lu­ja sydä­men kyl­lyy­des­tä. Mukaan voit tul­la, olit sit­ten lau­la­va tai lau­la­ma­ton – meis­sä kai­kis­sa asuu ääni.


Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 17.00–18.30

Ryh­mä­ko­ko: 15–30

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 15 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.