Siistijä (2 paikkaa) / Jyvälän Setlementti ry

Haem­me Palo­kun­nan­ka­dun ja Vii­ta­nie­men­tien toi­mi­pis­tei­siin työ­suh­tee­seen kah­ta siis­ti­jää. Työ­teh­tä­viin kuu­luu sii­vous oppi­lai­tos- ja toi­mis­to­ym­pä­ris­tös­sä, viher­kas­vien hoi­to, teks­tii­li­huol­to ja kokous- ja kah­vi­jär­jes­te­lyt. Työ­ai­ka on 26–28 h/viikko ja työn kes­to yksi vuo­si. Työ sisäl­tää myös ilta- ja vii­kon­lop­pu­työ­tä. Työ­suh­teet alka­vat elo­kuus­sa 2019.

Työ­suh­teet edel­lyt­tä­vät palk­ka­tu­kioi­keut­ta.
Vapaa­muo­toi­set hake­muk­set ja/tai ansio­luet­te­lot: asta.niemi(at)jyvala.fi, mah­dol­li­set yhtey­de­no­tot p. 0400 665 472.