Syysloman aukioloajat

Jyvä­län toi­mis­to pal­ve­lee syys­lo­ma­vii­kol­la (15.10.–19.10.) klo 9–13.

Opis­ton kurs­sit ja lap­si- ja nuo­ri­so­toi­min­nan ryh­mät eivät pää­sään­töi­ses­ti kokoon­nu.

Kuu­lai­ta syys­päi­viä kai­kil­le!