Kurssit Musiikki Laulu

Tavallisten talliaisten lauluporukka B, kesä 2019

Olet­ko lau­la­ma­ton tai pelot­taa­ko lau­la­mi­nen? Onko äänen­käy­tös­sä­si ongel­mia, mut­ta haluai­sit kui­ten­kin lau­laa? Tule taval­lis­ten tal­liais­ten lau­lu­po­ruk­kaan – opi­taan ja uskal­le­taan yhdes­sä. Täl­lä kurs­sil­la jokai­nen saa lau­laa omal­la äänel­lään. Etsim­me kei­not, joil­la lau­la­mi­nen hel­pot­tuu ja alkaa tun­tua muka­val­ta.


Maa­nan­tai­sin 6.5.–3.6. klo 18.30–20.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Hin­ta: 47 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.