Kurssit Musiikki Laulu

Tekniikkatunti laulajille, kesä 2019

Kai­paat­ko lau­la­mi­seen apu­ja? Kiris­tää­kö kurk­kua? Tun­tu­vat­ko kor­keat äänet kireil­tä? Lop­puu­ko ilma? Täl­lä tun­nil­la paneu­du­taan äänen­käy­tön toi­min­taan. Saat käy­tän­nön vink­ke­jä, joil­la kirey­det hel­lit­tä­vät, ren­tous löy­tyy ja ilma­kin riit­tää. Kurs­si sopii hyvin sekä lau­lu­tun­nil­la käy­vil­le että ihan vain avuk­si, jos itsek­se­si lau­le­let.


Ryh­mä­ko­ko: 8–15

Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Tek­niik­ka­tun­ti A:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.–22.5. klo 18.45–19.45, 3 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le A on päät­ty­nyt.

Tek­niik­ka­tun­ti B:
Kes­ki­viik­koi­sin 14.–21.8. klo 16.45–17.45, 2 ker­taa
Hin­ta: 13 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.