Tule vertaisohjaajaksi Tietsikkamaanantaihin, vapaaehtoiseksi Mummolaan!

Jyvä­län vapaa­eh­tois- ja kan­sa­lais­toi­min­nan syk­sys­sä on avoin­na muka­via teh­tä­viä Mum­mo­las­sa sekä ver­tai­soh­jaa­jan paik­ko­ja Tiet­sik­ka­maa­nan­tais­sa.

Kysy lisää ja tule roh­keas­ti mukaan!

Lisä­tie­to­ja
Kan­sa­lais­toi­min­nan koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378