Kurssit Lasten kurssit Liikunta, lapset

Vanhempi-lapsi-jumppa 1–3v, kesä 2019

Lii­kun­nan iloa yhdes­sä lap­sen kans­sa! Jump­pa sisäl­tää monen­lais­ta lii­ket­tä, leik­ke­jä, temp­pui­lua ja tutus­tu­mis­ta eri­lai­siin lii­kun­ta­vä­li­nei­siin. Tar­jol­la on haus­ka lii­kun­ta­het­ki, jos­sa koros­tuu van­hem­man ja lap­sen väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus.


Ryh­mä­ko­ko: 8–10 las­ta

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 1–2v B
Maa­nan­tai­sin 6.5–17.6. klo 16.30–17.15, 7 ker­taa
Hin­ta: 33€
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 1–2v C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 16.30–17.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 2–3v B
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 17.15–18.00, 7 ker­taa
Hin­ta: 33 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Van­hem­pi-lap­si-jump­pa 2–3v C
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 17.15–18.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.