Kädentaitojen tiistait

Käden­tai­to­jen ja askar­te­lun paris­sa etsim­me yhdes­sä ideoi­ta ja opim­me toi­sil­tam­me niin uusia kuin uus­van­ho­ja tek­nii­koi­ta.

Joh­dat­te­li­ja­na ver­tai­soh­jaa­ja Irja Vac­ker.

Muka­vaa, sosi­aa­lis­ta, moni­puo­lis­ta, sai uusia ystä­viä”, kii­tel­lään palaut­teis­sa.

Kokoon­tu­mi­set joka toi­nen tiis­tai
8.1.–2.4. klo 9.30–11.30.

Voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Jyvä­lä-pas­sil­la. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.