Tietsikkamaanantait

Tiet­sik­ka­maa­nan­tait tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den ope­tel­la tai veres­tää tie­to­ko­ne­tai­to­ja muka­vas­sa seu­ras­sa. Välil­lä vie­täm­me kah­vi­tau­koa. Halu­tes­sa­si voit ottaa oman kan­net­ta­va­si mukaan. Ohjaa­ji­na toi­mi­vat tie­to­tek­niik­kaan pereh­ty­neet senio­rit sekä Jyvä­län hen­ki­lö­kun­taa.

Kat­so video ja tule mukaan!

Kokoon­tu­mi­set maa­nan­tai­sin
7.1.–27.5. klo 13.00–15.00.

Haluai­sit­ko Tiet­sik­ka­maa­nan­tain ver­tai­soh­jaa­jak­si? Lue lisää!

Voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Jyvä­lä-pas­sil­la. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.