Kurssit Lasten kurssit Kuvataide, kädentaidot

Värikylpyryhmät 4–23 kk

Elä­myk­sel­li­nen ja moniais­ti­nen kuva­tai­de­pa­ja on lap­sen ja van­hem­man yhteis­tä väri-ilot­te­lua ja jäl­kien tuot­ta­mis­ta pape­ril­le. Värei­nä käy­te­tään ruo­ka-ainei­ta. Mate­ri­aa­lit sisäl­ty­vät kurs­si­mak­suun. Väri­kyl­py­me­to­di on kehi­tet­ty Porin las­ten­kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa.

Ryh­mä­ko­ko: 5‒7 las­ta

Opet­ta­ja: Anne Sar­ja-Kolu

Hin­ta: 68 €

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Väri­kyl­py 4–10 kk vau­voil­le:

Kes­ki­viik­koi­sin 17.4.─29.5. klo 9.30−10.15 (6 ker­taa)
Ilmoit­tau­du

Väri­kyl­py 11–23 kk taa­pe­roil­le:

Kes­ki­viik­koi­sin 6.3.–10.4. klo 9.30−10.15 (6 ker­taa)
Ilmoit­tau­du