Kurssit Lasten kurssit Liikunta, lapset

Vauvasirkustelu 4–12 kk, kesä 2019

Vau­van ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa on vai­kut­tei­ta sir­kus­maa­il­mas­ta. Tun­ti sisäl­tää niin lihas­kun­to­liik­kei­tä, leik­ke­jä, loru­ja, temp­pu­ja kuin musiik­kia­kin. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan haus­kas­ta het­kes­tä! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.30–16.15, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 4–7 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 15.30–16.15, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 16.15–17.00, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Vau­va­sir­kus­te­lu 8–12 kk B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 16.15–17.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.