Kurssit Keho ja mieli Jooga

Vinyasa Krama-jooga, kesä 2019

Viny­asa Kra­ma on mata­lan kyn­nyk­sen joo­gaa, joka muok­kau­tuu har­joit­te­li­jan tar­pei­siin. Tämä perin­tei­nen intia­lai­nen joo­ga­tyy­li on suun­ni­tel­tu taval­li­sil­le ihmi­sil­le, jot­ka eivät aina ehdi har­ras­taa riit­tä­väs­ti lii­kun­taa. Yksin­ker­tai­siin liik­kei­siin yhdis­te­tään hen­gi­tys, ja lii­ke­sar­jat raken­ne­taan askel ker­ral­laan. Hel­pot ja tehok­kaat liik­keet huol­ta­vat selän ja tär­keim­mät nive­let. Viny­asa Kra­ma on myös oival­li­nen palaut­ta­va har­joi­tus esi­mer­kik­si urhei­li­joil­le ja astan­ga­joo­gan har­ras­ta­jil­le.


Tors­tai­sin 2.5.–6.6. klo 16.00–17.00, 5 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 8–12

Opet­ta­ja: Aino Klip­pel

Hin­ta: 27 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.