Kurssit Musiikki Kesämusaviikko 10.-13.6.

Yhteismusisointi

Musi­soi­daan 2–5 hen­gen ryh­mäs­sä. Voit lau­laa tai soit­taa pia­noa, kita­raa, bas­soa, ksy­lo­fo­nia tai jotain puhal­lin-, jousi- tai lyö­mä­soi­tin­ta. Soi­tet­ta­va kap­pa­le vali­taan yhdes­sä. Kurs­si sopii kai­ke­ni­käi­sil­le. Yhdes­sä musi­soi­mi­nen on muka­vaa ja vähäi­sel­lä­kin soit­to­tai­dol­la pää­see mukaan.

Jou­lu­ma­ti­neas­sa esi­tet­ty yhteis­musi­soin­ti­kap­pa­le.


Tiis­tais­ta tors­tai­hin 11.–13.6. klo 14.15–16.15 tai 19.30–21.00 välil­lä, 3 ker­taa

Opet­ta­ja: Suvi Rant­ti­la

Hin­ta:
30min/ 2 hlö, 37 €
45min / 3 hlö, 37 €
60min / 4 hlö, 37 €
60min / 5 hlö, 30 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16 I

Ilmoit­tau­tu­mi­set opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435 tai suvi.m.ranttila(at)gmail.com

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.