Kurssit Musiikki Laulu

Yksin- tai parilaulu, kesä 2019

Tule kehit­tä­mään lau­lu­ään­tä­si yksin tai kave­rin kans­sa. Lau­lu­tun­nil­le voi­vat tul­la sekä lau­la­vat että lau­la­mat­to­mat. Tun­neil­ta saat eväät ter­vee­seen äänen­käyt­töön ja samal­la paran­nat sekä hen­kis­tä että fyy­sis­tä hyvin­voin­tia­si. Lau­lu­tun­nil­la saat lau­laa juu­ri nii­tä lau­lu­ja, joi­ta itse haluat. Työs­ken­te­lem­me kun­kin lau­la­jan omis­ta läh­tö­koh­dis­ta.


Opet­ta­ja: Jaa­na Elo­ran­ta

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Yksin- tai pari­lau­lu D: Huom! Ajan­koh­ta vaih­tu­nut!
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−5.6. klo 17.00−20.00 välil­lä, 5 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 122 €

Yksin- tai pari­lau­lu E:
Kes­ki­viik­koi­sin 8.5.−22.5. klo 15.00–16.30 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €
Yksin- tai pari­lau­lu E täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Yksin- tai pari­lau­lu F:
Tors­tai­sin 9.–23.5. klo 13.00–16.15 välil­lä, 3 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 110 €

Yksin- tai pari­lau­lu G:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 15.00–16.30 välil­lä tai klo 19.15–20.00, 2 ker­taa
Hin­ta: 45min/ 74 €

Yksin- tai pari­lau­lu H:
Tiis­tai­sin 13.–20.8. klo 16.45–17.45 välil­lä, 2 ker­taa
Hin­ta: 30min/ 49 €


Ilmoit­tau­tu­mi­nen puhe­li­mit­se Jyvä­lään: p. 014 217 202.