Liikunta

Lii­kun­nan rie­mua lap­sil­le

Tämä jump­pa­het­ki tar­jo­aa lap­sil­le leik­kiä ja liik­ku­mi­sen rie­mua. Lap­set oppi­vat samal­la kehon­hal­lin­taa ja tär­kei­tä perus­tai­to­ja kuten oman vuo­ron odot­ta­mis­ta ja ohjei­den kuun­te­le­mis­ta.  Sopii esi­mer­kik­si lap­sil­le omak­si ohjel­mak­si tapah­tu­maan, jos­sa van­hem­mil­la on saman­ai­kai­ses­ti omaa ohjel­maa kuten luen­to tai kokous.

Ohjaa­ja: Hei­di Tep­po­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko:  5–10

Pituus: 1 h

Pyy­dä tar­jous

 

Yhdes­sä liik­kuen ja oppien —  yhtei­nen jump­pa aikui­sil­le ja lap­sil­le

Tämä yhtei­nen jump­pa­het­ki aikui­sil­le ja lap­sil­le tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den kokea yhdes­sä lii­kun­nan rie­mun ja perus­tai­to­jen oppi­mi­sen lap­sil­le lei­kin var­jol­la. Tun­nil­la har­joit­te­lem­me kes­kit­ty­mis­tä, kuun­te­lua, vuo­ro­vai­ku­tus­ta oman aikui­sen seu­ras­sa ja myös sitä, miten on sopi­vaa kos­ket­taa tois­ta ihmis­tä.

Ohjaa­ja: Hei­di Tep­po­la

Kat­so ohjaa­jan esit­te­ly täs­tä.

Ryh­mä­ko­ko: 10–15

Pituus: 1 h

Pyy­dä tar­jous