Yhteystiedot

jyvala[at]jyvala.fi

p. 014 217 202 (Jyvä­län toi­mis­to)

Palo­kun­nan­ka­tu 16
40700 Jyväs­ky­lä
► Kat­so sijain­ti
► Lin­ja-auto­yh­tey­det

Vii­ta­jy­vä
Vii­ta­nie­men­tie 11–13
40720 Jyväs­ky­lä
► Kat­so sijain­ti
► Lin­ja-auto­yh­tey­det

Etsit­kö jotain tiet­tyä Jyvä­län tilaa? Kat­so täs­tä.

Jyvälän Setlementti ry

Toi­min­nan­joh­ta­ja-reh­to­ri
Hele­na Huo­vi­la
helena.huovila[at]jyvala.fi
p. 040 522 5448

Toi­mis­ton­hoi­ta­ja
Anne Lei­sa­lo
anne.leisalo[at]jyvala.fi
p. 0400 747 081

Tie­dot­ta­ja
Han­na Lai­ne
tiedottaja[at]jyvala.fi
p. 050 343 6929

Jyvälän kansalaisopisto

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­ja
Asta Nie­mi
asta.niemi[at]jyvala.fi
p. 0400 665 472

Jyvälän Jälkkärit

Jälk­kä­ri­koor­di­naat­to­ri
Päi­vi Vir­ta­kal­lio
paivi.virtakallio[at]jyvala.fi
p. 050 548 7394

Lapsi- ja nuorisotoiminta

Koor­di­naat­to­ri
Maia Fan­di
maia.fandi[at]jyvala.fi
p. 050 465 8341

Vapaaehtois- ja kansalaistoiminta

Koor­di­naat­to­ri
Annii­na Kur­ke­la
anniina.kurkela[at]jyvala.fi
p. 050 465 8378

Monikulttuurinen työ

Koor­di­naat­to­ri-kou­lut­ta­ja
Roi­ja Afla­tu­ni
roija.aflatuni[at]jyvala.fi
p. 040 588 2380

Löytöretki-hanke

Koor­di­naat­to­ri
Tui­ja Levo
tuija.levo[at]jyvala.fi
p. 050 476 5304