Nallepaini 3–6v + vanhempi, kesä 2019

Haus­ka aikui­sen ja lap­sen yhtei­nen jump­pa­het­ki, jos­sa lap­sen moto­riik­ka kehit­tyy moni­puo­li­ses­ti. Nal­le­pai­ni vah­vis­taa myös koor­di­naa­tio­ky­kyä ja oman kehon hah­mot­ta­mis­ta. Samal­la opi­taan, miten toi­seen saa kos­kea. Hikeä toki unoh­ta­mat­ta!


Ryh­mä­ko­ko: 8–10 las­ta

Opet­ta­ja: Hei­di Tep­po­la

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Nal­le­pai­ni A
Maa­nan­tai­sin 6.5.–17.6. klo 18.00–18.45, 7 ker­taa
Hin­ta: 33 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Nal­le­pai­ni B
Maa­nan­tai­sin 5.–26.8. klo 18.00–18.45, 4 ker­taa
Hin­ta: 19 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.