Tempputunti 1–2v taaperolle, kesä 2019

Taa­pe­ron ja van­hem­man yhtei­nen lii­kun­nal­li­nen het­ki, jos­sa lii­ku­taan ilois­ten temp­pu­jen sii­vit­tä­mi­nä. Ter­ve­tu­loa naut­ti­maan vauh­dik­kaas­ta tun­nis­ta! Sopii myös isil­le!


Ryh­mä­ko­ko: 7–8 vau­vaa

Opet­ta­ja: Maia Fan­di

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Temp­pu­tun­ti A
Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 17.00–17.45, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä, ilmoit­tau­du varal­le

Temp­pu­tun­ti B
Tiis­tai­sin 6.–27.8. klo 17.00–17.45, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du

Tämän kurs­sin voi mak­saa myös lii­kun­ta- tai kult­tuu­ri­se­te­leil­lä.

Taaperomuskari 1–2v, kesä 2019

Innos­ta­vaa teke­mis­tä taa­pe­rol­le? Tule mus­ka­riin! Taa­pe­ro­mus­ka­ris­sa lau­le­taan, lii­ku­taan, loruil­laan ja soi­te­taan ren­nos­sa ilma­pii­ris­sä yhtei­ses­tä het­kes­tä naut­tien. Saat uusia lau­lu­ja lau­let­ta­vak­si ja leik­ke­jä lei­kit­tä­väk­si myös kotiin.


Ryh­mä­ko­ko: 7–10 las­ta

Opet­ta­ja: Jen­ny Haa­pa­lai­nen

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Taa­pe­ro­mus­ka­ri A
Per­jan­tai­sin 10.5.–7.6. klo 9.45–10.30, 5 ker­taa
Hin­ta: 27 €
Kurs­si täyn­nä — voit ilmoit­tau­tua varal­le

Taa­pe­ro­mus­ka­ri B
Tiis­tai­sin 13.8.–3.9. klo 10.15–11.00, 4 ker­taa
Hin­ta: 21 €
Ilmoit­tau­du