Älypuhelin ja tabletti tutuiksi, kesä 2019

Kurs­sil­la tutus­tu­taan äly­pu­he­li­men ja/tai table­tin käyt­töön Android-käyt­tö­liit­ty­män näkö­kul­mas­ta. Ope­tel­laan mm. miten äly­pu­he­li­mel­la ja table­til­la ote­taan valo­ku­via, kuin­ka ase­tuk­sia (äänia­se­tuk­set, taus­ta­ku­vat, font­ti­koot jne.) sää­de­tään sekä tutus­tu­taan hyö­dyl­li­siin mobii­li- ja tablet­ti­so­vel­luk­siin.


Tiis­tai­sin 21.–28.5. klo 9.30–12.00, 2 ker­taa

Ryh­mä­ko­ko: 7–8

Opet­ta­ja: Tep­po Sal­mi­nen

Hin­ta: 5 €

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16  

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kurs­sil­le on päät­ty­nyt.