Jyvälä-passi

Jyvä­lä-pas­sil­la voit osal­lis­tua kan­sa­lais­toi­min­nan ryh­miin halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.