Runoreppu

Kur­kis­ta runo­rep­puun! Luem­me runo­ja, van­ho­ja ja rak­kai­ta, uusia ja vir­kis­tä­viä, ja kes­kus­te­lem­me niis­tä.

Ver­tai­soh­jaa­ja­na Kat­rii­na Aho­nen.

Vii­kon piris­tys, aina uusia näkö­kul­mia arkeen”, kuvai­lee vii­me syk­syn runo­rep­pu­lai­nen.

Kat­so video ja tule mukaan!

Kokoon­tu­mi­set joka toi­nen maa­nan­tai
7.1.–15.4. klo 11.00–12.30.

Voit osal­lis­tua halua­mil­le­si ker­roil­le ilman ennak­koil­moit­tau­tu­mis­ta Jyvä­lä-pas­sil­la. Pas­sin voi käy­dä hake­mas­sa Jyvä­län toi­mis­tos­ta ja sii­tä lähe­te­tään las­ku kotiin. Jyvä­lä-pas­sia on myyn­nis­sä 12 euron, 24 euron ja 36 euron arvoi­se­na.

Yksi käyn­ti­ker­ta on 3 €.  Valit­se pas­si sen mukaan, kuin­ka monel­le ker­ral­le haluat osal­lis­tua. Pas­si on voi­mas­sa kak­si vuot­ta osto­het­kes­tä.