Anna palautetta

Lomak­keel­la voit ker­toa Jyvä­län Set­le­ment­ti ry:n toi­min­taa kos­ke­via vink­ke­jä, ideoi­ta ja toi­vei­ta. Lisää yhteys­tie­to­si, jos toi­vot, että sinuun ote­taan yhteyt­tä.

Vas­taam­me kysy­myk­sii­si tar­peen vaa­ties­sa säh­kö­pos­til­la.
* Täh­del­lä mer­ki­tyt ken­tät pakol­li­sia