Kitaran yksityisopetus, kesä 2019

Akus­ti­sen kita­ran soit­toa moni­puo­li­ses­ti kevyes­tä klas­si­seen, oman valin­ta­si mukaan. Tule kokei­le­maan säes­tä­mis­tä tai melo­dian soit­toa tai jat­ka­maan van­haa har­ras­tus­ta­si!


Tiis­tai­sin 7.5.–4.6. klo 15.05–21.00 välil­lä,
soit­toai­ka 30min/ ker­ta, 5 ker­taa

Opet­ta­ja: Rai­sa Koik­ka­lai­nen

Hin­ta: 30min/ 122 € tai 45min/ 183 €.

Jyvä­lä, Palo­kun­nan­ka­tu 16

Ilmoit­tau­tu­mi­nen puhe­li­mit­se Jyvä­lään: p. 014 217 202.