Jyvälän joulukalenteri -valokuvauskilpailu on ratkennut!

Jyvä­län jou­lu­ka­len­te­ri -valo­ku­vaus­kil­pai­lun voit­ta­jat ovat sel­vil­lä!

Ensim­mäi­sen sijan kil­pai­lus­sa nap­pa­si Miia Mark­ka­nen-Romo lii­kun­ta-tee­man kuval­laan. Raa­din perus­te­lu­jen mukaan kuvas­sa näkyy lii­kun­nan rie­mua ilah­dut­ta­van per­soo­nal­li­ses­ta näkö­kul­mas­ta.

Miia Mark­ka­nen-Romo: Lii­kun­ta

Toi­sel­le sijal­le ylsi Anun, Lii­san ja Kat­jan kuva ilon ja koh­taa­mi­sen kohot­ta­vas­ta voi­mas­ta, mikä on löy­tö­ret­keä par­haim­mil­laan!

Anu, Lii­sa ja Kat­ja: Löy­tö­ret­ki

Kol­man­nel­le sijal­le kil­pai­lus­sa sel­vi­si Jyri, jon­ka kuvas­sa näkyy hie­nos­ti se, miten oman polun valin­ta voi olla uuden edes­sä haas­ta­vaa.

Jyri: Oma pol­ku

Kuvis­ta on koot­tu näyt­te­ly Jyvä­län aula­vit­rii­niin ja näyt­te­lyyn voi käy­dä tutus­tu­mas­sa 7.2. asti.

Läm­pi­mät onnit­te­lut voit­ta­jil­le
ja kii­tos kai­kil­le kil­pai­luun osal­lis­tu­neil­le!