Kurssit Musiikki

MUSIIKKI

Musii­kin yksi­tyi­so­pe­tuk­siin (yksin- tai pari­lau­lu, pia­non­soit­to, hui­lu, kita­rat, kla­ri­net­ti) ilmoit­tau­du­taan ainoas­taan puhe­li­mit­se: 014 217 202 tai 050 343 6929.

Ilmoit­tau­tu­mi­set pia­no- ja/tai vapaa säes­tyk­seen sekä yhteis­musi­soin­tiin opet­ta­ja Suvi Rant­ti­lal­le, p. 040 567 5435 ja rum­puo­pe­tuk­seen opet­ta­ja Olli Rant­ti­lal­le, p. 045 130 0333.

Nais­kuo­ro Vap­pui­hin sekä mui­hin musii­kin ryh­mä­ope­tuk­siin voit ilmoit­tau­tua myös netin kaut­ta.