Opiston hankkeet

Han­ke­toi­min­nal­la pyri­tään vas­taa­maan val­ta­kun­nal­li­siin, alu­eel­li­siin ja ajan­koh­tai­siin haas­tei­siin.