Päättyneet hankkeet

Esimerkkejä viimeisimmistä päättyneistä Jyvälän hankkeista:

Oiva ja Ilo­na (STEA, 2016–2018)

Navi­gaat­to­ri-han­ke (ESR, 2015–2017)

Nuo­ret per­heet -han­ke
(AVI, Stif­tel­sen 7:nde Mars Fon­den, 2015–2016)

Jyvä­län SUUN­TA-han­ke (ESR, 2015–2016)

Osal­li­suus ja osal­lis­ta­vat mene­tel­mät kan­sa­lais­opis­tos­sa
(OPH, 2015–2016)

Nuo­ruus ja van­hem­muus (AVI, 2014–2015)

Nuo­ret van­hem­mat -han­ke (ELY, 2013–2014)

Jyvä­län kan­sa­lais­opis­to — stra­te­gias­ta käy­tän­töön
(OPH, 2013–2014)

OI — Oiva tupa kaik­kien Ilo­na -han­ke (RAY, 2012–2015)

Näky 2 (RAY, 2011–2014)

Osaan, sik­si työl­lis­tyn (ELY, 2010–2014)

TOT- Tai­ta­jas­ta Ohjaa­jak­si – Työ­val­men­ta­jien ohjaus­kou­lu­tus­han­ke (ESR, Kes­ki-Suo­men kun­nat, 2009–2010)

Näky — Set­le­ment­tien sosi­aa­li­sen tilin­pi­don ver­kos­to­han­ke
(RAY, 2008–2011)

FIILIS — Pit­kä­ai­kais­työt­tö­mien tule­vai­suus­vers­tas­han­ke
(RAY, 2007–2010)